หอยขาวอร่อยดี คันธุลีรสเด็ด หาดสำเร็จเที่ยวสบาย ท่ากระจายผ้าไหมงาม เลื่องลือนามระกำหวาน ไหว้อังคารพุทธทาส ชมธรรมชาติเขาประสงค์ ลืมไม่ลงท่าชนะ


นายมนูญ วาสิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เกษตรอำเภอท่าชนะ

ประกาศ !กลุ่มกิจกรรมที่มีความประสงค์จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สนง.เกษตรอำเภอท่าชนะ(077-381206) หรือ ศูนย์บริการฯ ทุกตำบล ได้ตลอดทุกวัน ในวัน เวลา ราชการ
ข้อมูลทั่วไป
ประวัต
อัตรากำลัง
ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลการเกษตร
ศูนย์บริการฯ
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
แผนปฏิบัติงาน- ี - เดือน
สินค้าเด่น
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
คำสั่งมอบหมายงาน
แผนการใช้งบประมาณ
แผนโครงการฯ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผน-ผล ปฏิบัติงาน จนท.ศูนย์ฯ
KM สนง.กษอ.ท่าชนะ
แผนพัฒนาการเกษตร ปี 54
ปฎิทินการปฎิบัติงาน ปี 56
แผนปฎิบัติงาน ปี - เดือน พ.ศ. ๒๕๕๖
สถานการณ์ไม้ผล ปี 53
แผนปฎิบัติหน่วยงาน ปี 53
สรุปงบประมาณ และโครงการ ปี 53
แผนปฎิบัติงานสำนักงาน รายปี ๕๔
แผนปฎิบัติงานของหน่วยงาน ปี ๕๕ (โครงการ)
รายงานสถานการณ์ไม้ผล ปี ๒๕๕๔
รายงานสถานการณ์ไม้ผล ปี 55
แผนโครงการ ปี 2556
คาดคะเนการออกดอกติดผล ปี 57

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายชำนาญวิทย์ ทินวงศ์ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
การผลิตผักปลอดภัย อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
(พืชผักและสมุนไพร) (ภาพกิจกรรม)

 

 

สถานีตำรวจภูธร
โรงเรียนท่าชนะ
กศน.อ.ท่าชนะ
สนง.เทศบาลตำบลท่าชนะ
โรงพยาบาลท่าชนะ
อบต.สมอทอง
อบต.คลองพา
อบต.วัง
อบต.ประสงค
อบต.ท่าชนะ
อบต.คันธุล
ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ
>อ.เมือง >อ.ไชยา
>อ.กาญจนดิษฐ >อ.ท่าฉาง
>อ.ดอนสัก >อ.พุนพิน
>อ.เคียนซา >อ.พนม
>อ.พระแสง >อ.เกาะพะงัน
>อ.คีรีรัฐนิคม >อ.เกาะสมุย
>อ.บ้านตาขุน >อ.ชัยบุร
>อ.บ้านนาสาร >อ.เวียงสระ
>อ.บ้านนาเดิม >กิ่ง อ.วิภาวด
กรมส่งเสริมการเกษตร
ssnet กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์บริการองค์ความรู้
สารคดีและบทความ
Link หน่วยงานกรมฯ
สายด่วนข้อมูลภาครัฐ
GSI ระบบภูมิสารสนเทศ
E-Office
KM การจัดการความรู้
Web-Mail กรมส่งเสริม ฯ
อาสาสมัครเกษตร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
ระบบสารสนเทศทางด้าน
บริหารจัดการองค์กร
ใบรับรองเงินเดือน 
ทะเบียนเกษตรกร

ระบบรายงานสถานการณ์
ภัยธรรมชาติและการให้
ความช่วยเหลือ

โทรทัศน TV3 / TV5 / TV7 / TV9 / TV11 / ITV / UBC / TGN
หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ / ข่าวสด / เครือมติชน / ฐานเศรษฐกิจ / ไทยรัฐ / เดลินิวส์ / ไทยโพสต์ / แนวหน้า / ประชาชาติธุรกิจ / ผู้จัดการ / สำนักข่าวไทย / สยามรัฐ / GNN / INN / Bangkok Post / The Nation / บ้านเมือง / กระแสหุ้น / โพสต์ทูเดย์ / คมชัดลึก

ปรับปรุงล่าสุด ๒๕๕๗
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

 

 

25 กุมภาพันธ์ 2558 นายมนูญ วาสิน เกษตรอำเภอท่าชนะ ร่วมจัดเวทีชุมชนด้านปัญหาการผลิตผักปลอดภัย ณ ศาลาหมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวขนิศรา ผลาสิงห์ และ นายชำนาญวิทย์ ทินวงศ์ ร่วมดำเนินการ (ภาพกิจกรรม)

 

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายมนูญ วาสิน เกษตรอำเภอท่าชนะ พร้อมด้วย นางสมบูรณ์มาศ มาลาวิสุทธิ์ นวส.ชำนาญการ และ นางประภาศรี เสมียนเพชร นวส.ปฎิบัติการ จัดอบรมครู นักเรียนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีกิจกรรมการสาธิตทำน้ำยาล้างจานและการทำไข่เค็ม จำนวน 30 คน
ณ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ม.1 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธาน

(ภาพกิจกรรม)

นายมนูญ วาสิน เกษตรอำเภอท่าชนะ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชน
จัดเวทีตัวแทนวิสาหกิจชุมชนของอำเภอท่าชนะ
เพื่อร่วมคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
(ภาพกิจกรรม)

พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดตามาตุ
เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ
ณ วัดป่าท่าไท หมู่ที่ 7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
วัน จันทร์ ที่ 3 มีนาคม 2557

(ภาพกิจกรรม)

นายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้เกียรติเป็นประธานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โดย นายมนูญ วาสิน เกษตรอำเภอท่าชนะ ร่วมให้การต้อนรับ
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านกลาง ม.5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ
(ภาพกิจกรรม)

นายชุมพล สุขใส นายอำเภอท่าชนะ ร่วมกับข้าราชการ ประชาชน ร่วมสมโภชน์ถ้ำพระ ณ ถ้ำพระ บ้านในเขา ม.1 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ โดยอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 9 เม.ย. 56 และ เวลา 16.00 น. การแสดงโขน จากกรมศิลปากร ณ สนามเทศบาลท่าชนะ โดยนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน (คลิกดูภาพประกอบ)

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ โดย นายมนูญ วาสิน เกษตรอำเภอท่าชนะ นางสมบูรณ์มาศ มาลาวิสุทธิ์ นวส.ชำนาญการ และ นายชำนาญวิทย์ ทินวงค์ นวส.ปฎิบัิติการ จัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวของชุมชน วันที่ 7 - 8 มีนาคม ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.3 ต.คันธุลี และ ณ ที่ทำการกำนัน ม.5 ต.วัง (คลิกดูภาพประกอบ)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "หัศจรรย์วันวิวาห์หน้าถ้ำใต้ภูผาสุขอุรานิรันดร" ณ วัดถ้ำใหญ่ ม.6 ต.วัง อ.ท่าชนะ หากมีความสนใจกิจกรรมดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ โทร. 077-262035 ซึ่งจัดกิจกรรมสำหรับคู่วิวาห์หรือจดทะเบียนสมรส จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ ของทุกปี (7 ก.พ. 56)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมเยียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ม.11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (7 ก.พ. 56)

ประกาศ เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน ปี 2556 (วันที่ 1 - 30 มกราคม ของทุกปี)
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านยื่นจดทะเบียนไว้ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
1) หนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2)
2) เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3)
3) ข้อบังคับ หรือ ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
4) แผนประกอบการ
5) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ
6) บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2 หรือ 3 สูญหาย)
*** หากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปี ติดต่อกันจะถูกเพิกถอนทะเบียน ***
(14 ธ.ค. 55)

โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077-273290 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ โทร.077-381206 หมดเขตภายในวันที่ 13 กันยายน 2554 (7/09/ 2554)
เชิญชวนข้าราชการ และลูกจ้าง พนักงานราชการ เกษตรกรทั่วไป ร่วมงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านกลาง ม.5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี (4 ส.ค. 54)

ขอให้วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายทุกกลุ่มมายื่นเรื่อง ขอดำเนินกิจการต่อทะเบียน (สวช.๐๓) ได้ในเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ (๑๔ มกราคม ๒๕๕๔)

 


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหน่วยปฎิบัติการ
เครือข่ายปาล์มน้ำมันระดับอำเภอ (คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงราคาสำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ (คลิกดูรายละเอียด)

 

โรคยางพารา

โรคปาล์มน้ำมัน

แมลงดำหนาม

การเพาะเห็ดนางฟ้า

การเลี้ยงปลา
ในกระชัง
เห็ดนางฟ้าบ้านกลาง
ฟักทองฟักเขียวบ้านกอเตย
สมอทองฟาร์มแพะเนื้อ
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย
รัตนาพร จันทร์มี
081-0834-546

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ
เลขที่ 348 หมู่ที่ 4 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 84170
โทร. 0-7738-1206 Fax. 0-7738-1206
E-Mail : sur_thachana@doae.go.th และ
E-Mail : thachana2548@chaiyo.com